Afbestillingsregler

Antal

De anførte priser er baseret på minimun 20 couverter.

Antallet af gæster, er bindende 2 dage før arrangementet.

Børn

Menuer til børn under 12 år afregnes med ½ pris, der kan naturligvis tilbydes børnemenuer.

Inklusive

De anførte priser indeholder festlig pyntning af bordene med højstilkede roser eller lignende enkle blomster og levende lys, ønsker de blomsterdekorationer, er vi gerne behjælpelige med kontakter og eller bestilling af disse. Samt hjemmebagt brød, smør og isvand i 7 timer.. arrangement udover 7 timer afregnes pr. time med 1500,- plus moms.

Forbehold

Indtil 3 dage før arrangementet, tager vi forbehold for levering af de aftalte retter, i tilfælde af svigtende tilgang af råvarer, vejrligsproblemer eller uacceptabel kvalitet fra leverandør. I enkelte tilfælde kan ændring af årgangsvine forekomme. I sådanne undtagelsestilfælde, vil vi naturligvis kontakte dem forud for at aftale alternativer i samme prisramme.

Pris og afregningsvilkår

De anførte menuer og priser er alene gældende for arrangementer afholdt inden den første januar 2015. Arrangementet afregnes netto kontant inden 4 dage fra modtagelse af faktura. Herefter beregnes og pålægges der renter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt 30 dages overskridelse.

Ved konto overførsler anvendes Spar Nord Reg: 9006 konto: 4581723097.

Justeringsbetingelser

Såfremt der ønsker ændringer i arrangementet m.h.t. deltager antal, dato, menu o. lign., skal disse altid foretages skriftligt senest ugen før arrangementet.

Ved annullering 0-6 dage før arrangementets startdato beregnes der et afbestillingsgebyr (erstatning).

På 75% af den bekræftede arrangementspris. Ved ”NO-SHOW” på dagen betales der fuld pris for hele arrangementet.

Rosendal’s Madhus kan i travle perioder anmode om, at der erlægges et reservationsgebyr, dette fratrækkes den endelige afregning, men refunderes ikke ved en evt. afbestilling.

OBS. konfetti, ris og lignende bedes holdt udenfor, og ikke i lokalet. dette medfører ekstra rengørings gebyr på 1500,- plus moms.

Med venlig hilsen

Brian Rosendal Kristensen & Personale